Quy định mới nhất thời gian cập nhật kiến thức y khoa của người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

04-02-2024 10:31 | Y tế

SKĐS - Văn bản hướng dẫn thi hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi của Bộ Y tế nêu rõ: Người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh có nghĩa vụ tham gia cập nhật kiến thức y khoa liên tục tối thiểu 120 giờ tín chỉ trong 05 năm liên tục...

Nỗ lực xây dựng trình ban hành, ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi

Thông tin đến báo chí tại cuộc gặp mặt cung cấp thông tin quý 1/2024 do Bộ Y tế vừa tổ chức, TS Nguyễn Trọng Khoa - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế đã thông tin về một số điểm mới của các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi.

Ông Khoa nhấn mạnh, từ ngày 1/1/2024, Luật Khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi và các văn bản hướng dẫn có hiệu lực thi hành, trong đó có một số nội dung mới trên quan điểm lấy người bệnh làm trung tâm, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.

Quy định mới nhất thời gian cập nhật kiến thức y khoa của người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh - Ảnh 1.

TS Nguyễn Trọng Khoa - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế nhấn mạnh: Từ ngày 1/1/2024, Luật Khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi và các văn bản hướng dẫn có hiệu lực thi hành, trong đó có một số nội dung mới trên quan điểm lấy người bệnh làm trung tâm, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.

Theo Bộ Y tế, bên cạnh Nghị định số 96/2023/NĐ-CP do Bộ Y tế tham mưu trình Chính phủ ban hành quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh chữa bệnh, Bộ Y tế cũng đã ban hành các thông tư quy định cụ thể một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh (Thông tư số 27, 28, 30, 32, 34) nhằm cụ thể hoá một số nội dung do Luật giao. 

Các quy định liên quan đến phạm vi hành nghề, cập nhật kiến thức y khoa liên tục, hoạt động của nhân viên y tế thôn bản, cô đỡ thôn bản, y tế thuộc đơn vị, cơ quan, tổ chức, nội dung thừa nhận tiêu chuẩn chất lượng đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, tổ chức và hoạt động của hội đồng chuyên môn trong giải quyết tranh chấp trong khám bệnh, chữa bệnh, quy định mẫu hồ sơ bệnh án.

Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn đã giải quyết nhiều khó khăn, vướng mắc đối với người hành nghề, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ chế huy động trong phòng chống dịch, vấn đề xã hội hoá, giá dịch vụ và các điều kiện bảo đảm cho hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Với quan điểm lấy người bệnh làm trung tâm, Luật và các văn bản hướng dẫn đã thúc đẩy và nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh.

Bộ Y tế dự kiến bãi bỏ 92 thủ tục hành chính, ban hành 34 thủ tục hành chính mới, 3 thủ tục hành chính thay thế để thực hiện Nghị định số 96/2023/NĐ-CP.

Những chức danh nào phải xác định phạm vi hành nghề khám bệnh, chữa bệnh?

Giới thiệu về Thông tư số 32/TT-BYT quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi, đại diện Bộ Y tế cho biết, Thông tư có 11 chương, 56 điều. Trong đó gồm các quy định mới như sau:

Làm rõ các nội dung liên quan đến cập nhật kiến thức y khoa liên tục trong khám bệnh, chữa bệnh quy định tại khoản 14 Điều 2 và khoản 4 Điều 22 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh gồm:

  • Thời gian cập nhật kiến thức y khoa liên tục: Người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh có nghĩa vụ tham gia cập nhật kiến thức y khoa liên tục tối thiểu 120 giờ tín chỉ trong 05 năm liên tục (01 giờ tín chỉ đối với các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn tương đương với 01 tiết học)
  • Các hình thức cấp nhật kiến thức y khoa liên tục: Việc cập nhật kiến thức y khoa liên tục có thể thực hiện bằng hình thức: Tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, hội nghị, hội thảo về y khoa phù hợp với phạm vi hành nghề; Tham gia biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy, tài liệu chuyên môn về khám bệnh, chữa bệnh; Tự cập nhật kiến thức y khoa và các hình thức khác.

Phạm vi hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với các chức danh chuyên môn quy định tại khoản 3 Điều 26 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

Xác định phạm vi hành nghề của các chức danh: Đối với Bác sỹ gồm: Bác sỹ y khoa, bác sỹ y học cổ truyền, bác sỹ răng hàm mặt, bác sỹ y học dự phòng, bác sỹ chuyên khoa;

Các chức danh khác: Y sỹ đa khoa, Y sỹ Y học cổ truyền, Điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dinh dưỡng lâm sàng, cấp cứu viên ngoại viện, tâm lý lâm sàng, lương y, người có bài thuốc gia truyền, người có phương pháp chữa bệnh gia truyền.

Quy định mới nhất thời gian cập nhật kiến thức y khoa của người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh - Ảnh 2.

Theo quy định, người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh có nghĩa vụ tham gia cập nhật kiến thức y khoa liên tục tối thiểu 120 giờ tín chỉ trong 05 năm liên tục.

Huy động, điều động, phân công nhiệm vụ đối với các đối tượng tham gia khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp xảy ra thiên tai, thảm họa, dịch bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A hoặc tình trạng khẩn cấp quy định tại khoản 4 Điều 115 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh:

Làm rõ đối tượng được huy động, điều động người tham gia hoạt động khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp xảy ra thiên tai, thảm hoạ, dịch bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A hoặc tình trạng khẩn cấp tại Điều 39 Thông tư này;

Căn cứ và thẩm quyền điều động, huy động người tham gia xét nghiệm, tiêm chủng, khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp xảy ra thiên tai, thảm hoạ, dịch bệnh truyền nhiễm nhóm A hoặc tình trạng khẩn cấp;

Tiếp nhận và phân công người tham gia xét nghiệm, tiêm chủng, khám bệnh, chữa bệnh dịch bệnh truyền nhiễm nhóm A, tham gia cấp cứu, điều trị người bệnh trong thiên tai, thảm họa hoặc tình trạng khẩn cấp.

Bộ Y tế dự kiến bãi bỏ 92 thủ tục hành chính trong triển khai Luật Khám bệnh, chữa bệnh sửa đổiBộ Y tế dự kiến bãi bỏ 92 thủ tục hành chính trong triển khai Luật Khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi

SKĐS - Bộ Y tế rút gọn quy trình, hồ sơ, thủ tục liên quan đến cấp giấy phép hoạt động cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, áp dụng kỹ thuật mới phương pháp mới cùng với nhiều nội dung rút gọn, bãi bỏ khác, tổng cộng lên đến 92 thủ tục hành chính dự kiến bãi bỏ khi thực hiện Luật Khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi.

Thái Bình
Ý kiến của bạn