Hà Nội

Quỹ BHYT chi trả hàng trăm dịch vụ kỹ thuật và loại thuốc tại tuyến xã

09-12-2017 8:14 AM | Xã hội

SKĐS - Sáng 7/12, tại Yên Bái, Viện Chiến lược và Chính sách y tế (Bộ Y tế) và Sở Y tế Yên Bái phối hợp tổ chức Hội thảo triển khai thực hiện Thông tư 39/2017 quy định gói dịch vụ y tế cơ bản cho tuyến y tế cơ sở.

Đây là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng cơ sở y tế tuyến huyện và xã. Việc thực hiện gói dịch vụ y tế cơ bản là giải pháp quan trọng thứ 2 để giảm tỷ lệ chi trực tiếp từ tiền túi của hộ gia đình cho y tế. Giải pháp đầu tiên là bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân đang được thực hiện hiệu quả, với tỷ lệ 84% dân số nước ta đã tham gia BHYT.

70% nhu cầu chăm sóc sức khỏe là có thể giải quyết được từ tuyến y tế cơ sở

Thông tin tại hội thảo cho biết, từ ngày 1/12/2017, người dân khám chữa bệnh tại các tuyến y tế cơ sở sẽ được cung cấp các Gói dịch vụ y tế (DVYT) cơ bản do quỹ BHYT chi trả gồm 76 dịch vụ kỹ thuật khám chữa bệnh và 241 loại thuốc áp dụng tại cơ sở y tế tuyến xã và Gói DVYT cơ bản phục vụ chăm sóc sức khoẻ ban đầu (CSSKBĐ), dự phòng và nâng cao sức khoẻ gồm có 17 dịch vụ… Thực hiện các Gói DVYT cơ bản này sẽ là động lực để y tế cơ sở, nhất là trạm y tế xã, phường, thị trấn nâng cao năng lực chuyên môn.

Gói DVYT cơ bản tại Thông tư 39 vừa được Bộ Y tế ban hành, được xây dựng trên nguyên tắc tất cả mọi người dân đều có quyền được hưởng và được đảm bảo để có thể tiếp cận được các dịch vụ cơ bản này một cách đầy đủ và chất lượng. Theo quy định tại Thông tư 39, Gói DVYT cơ bản bao gồm “Gói DVYT cơ bản do quỹ bảo hiểm y tế chi trả” và “Gói DVYT cơ bản phục vụ chăm sóc sức khoẻ ban đầu, dự phòng và nâng cao sức khoẻ”. Các dịch vụ kỹ thuật, thuốc, hóa chất, vật tư để chăm sóc sức khỏe ban đầu, nâng cao sức khỏe, dự phòng và điều trị, áp dụng đối với các cơ sở y tế tuyến huyện và tuyến xã.

Phát biểu tại hội thảo, PGS.TS. Phạm Lê Tuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, theo WHO, nếu tỷ lệ chi tiền túi của người dân khi đi viện lên tới trên 50% thì đó là một nền y tế rất mất công bằng. Chỉ tiêu mà WHO đưa ra là tỷ lệ này phải đạt dưới 30%. Mục tiêu của nước ta là đến năm 2020 đạt dưới 35%. Thực hiện Gói DVYT cơ bản, tăng cường y tế cơ sở là một trong những giải pháp giúp cho việc chăm sóc sức khỏe được tốt hơn, tiết kiệm được chi phí, vì 70% nhu cầu chăm sóc sức khỏe là có thể giải quyết được từ tuyến y tế cơ sở, các trung tâm y tế, trạm y tế rất quan trọng, chính là người gác cửa của hệ thống y tế.

Cũng theo Thứ trưởng Phạm Lê Tuấn, nếu độ bao phủ BHYT tốt nhưng không có DVYT tốt thì cũng không có giá trị. Và để triển khai Thông tư 39 có hiệu quả, Thứ trưởng Phạm Lê Tuấn cho biết, trước hết cần phải đo năng lực các trạm y tế nếu theo năng lực này thì trạm y tế làm được bao nhiêu danh mục đó và sau khi thực hiện cần có sự kiểm tra, đánh giá, thẩm định.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Phạm Lê Tuấn cũng nhấn mạnh, định hướng của Bộ Y tế là tích hợp y học gia đình trong trạm y tế, thành lập phòng khám bác sĩ gia đình trong trạm y tế. Vì thế,  giai đoạn đầu Bộ Y tế tập trung vào tăng cường năng lực điều trị các bệnh mạn tính.

Mức thanh toán các DVYT theo từng gói như thế nào?

Thông tư cũng quy định rõ mức thanh toán cho các DVYT theo từng gói dịch vụ khác nhau.

Theo đó, đối với Gói DVYT cơ bản do quỹ BHYT chi trả, giá thuốc, vật tư y tế và các dịch vụ kỹ thuật được thực hiện theo quy định của pháp luật về BHYT và Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC. Người tham gia BHYT khi sử dụng các DVYT thuộc gói DVYT này được hưởng quyền lợi theo phạm vi được hưởng và mức hưởng theo quy định của pháp luật về BHYT và các quy định tại Thông tư này. Còn lại, các DVKT, thuốc, vật tư y tế và các quyền lợi khác sẽ được cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán theo quy định của pháp luật về BHYT.

Riêng Gói DVYT cơ bản phục vụ CSSKBĐ, dự phòng và nâng cao sức khỏe được xác định nhiều nguồn tài chính theo các lĩnh vực khác nhau. Cụ thể, đối với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, dự phòng và nâng cao sức khỏe để thực hiện các hoạt động thuộc Chương trình mục tiêu y tế - dân số do kinh phí của Chương trình Mục tiêu y tế - dân số chi trả theo quy định tại Quyết định số 1125/QĐ-TTg (ngày 31/7/2017) của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, dự phòng và nâng cao sức khỏe cho các đối tượng được Nhà nước bảo đảm kinh phí theo quy định của pháp luật hiện hành, thì thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính.

Còn lại, các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, dự phòng và nâng cao sức khỏe - ngoài 2 nhóm dịch vụ trên sẽ do ngân sách địa phương bảo đảm từ nguồn chi sự nghiệp y tế theo Quyết định số 46/2016/QĐ-TTg (ngày 19/10/2016) của Thủ tướng Chính phủ về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017.

Riêng các dịch vụ khác ngoài các dịch vụ được đảm bảo từ các nguồn ngân sách trên, cơ sở y tế được phép thu của người sử dụng dịch vụ theo quy định của pháp luật hiện hành, từ nguồn kinh phí xã hội hóa và nguồn kinh phí hợp pháp khác.


Thái Bình
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn