Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2018

13-11-2017 10:35 AM | Thời sự

SKĐS - Sáng 13/11, Quốc hội làm việc tại Hội trường biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2018

Có 437 đại biểu có mặt tại hội trường biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2018

Trên cơ sở các ý kiến xác đáng của đại biểu Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Phó Tổng Thư ký Quốc hội Lê Bộ Lĩnh trình bày dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Với tổng số 437 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết (89.00%), tán thành 425 (86.56%), không tán thành 9 (1.83%), không biểu quyết 0,61%). Quốc hội đã thông quaNghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

Theo chương trình làm việc buổi chiều 13/11, Quốc hội thảo luận ở tổ về Dự án Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và Dự án Luật An ninh mạng.


Trần Lâm
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH