Quốc hội thông qua Nghị quyết kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2026

27-07-2021 6:13 PM | Thời sự

SKĐS - Chiều 27/7, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ nhất - Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 và các nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2022.

Cụ thể, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, với tổng số 475/477 số phiếu tán thành, (chiếm 95,19% tính trên tổng số đại biểu), Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

Nghị quyết đề ra mục tiêu tổng quát là bảo đảm tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững trên cơ sở tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của đất nước; phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn mức bình quân của 5 năm 2016-2020, đến năm 2025 là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; thực hiện đồng bộ các giải pháp khắc phục có hiệu quả tác động của đại dịch COVID-19, nhanh chóng phục hồi và phát triển kinh tế.

Kỳ họp thứ nhất - Quốc hội khóa XV.

Cũng trong chiều nay, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, với tổng số 476/477 số phiếu tán thành, (chiếm 95,39% tính trên tổng số đại biểu), Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021. Đồng thời, với 461/476 số phiếu tán thành, (chiếm 92,38% tính trên tổng số đại biểu), Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch được ban hành.

Với 472/476 số phiếu tán thành, (chiếm 94,59% tính trên tổng số đại biểu), Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021.


Lê Bảo - Hoàng Lê
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH