que xét nghiệm HIV

Bạn có biết: Xét nghiệm HIV hoàn toàn miễn phí

Bạn có biết: Xét nghiệm HIV hoàn toàn miễn phí

Y tế - 22/10/2022 18:02

SKĐS - Nhiều người nghĩ rằng việc xét nghiệm HIV phức tạp, đắt đỏ và mất nhiều thời gian, nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại, bất cứ ai có nguy cơ cũng có thể đăng ký nhận sinh phẩm và tự xét nghiệm HIV cho mình, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.