Hà Nội

quảng cáo trên Website

Cẩn trọng với quảng cáo thực phẩm GLUTATHIONE BCWHITE trên một số trang web

Cẩn trọng với quảng cáo thực phẩm GLUTATHIONE BCWHITE trên một số trang web

Tin nóng y tế - 16/10/2018 08:03

SKĐS - Cục An toàn thực phẩm vừa cảnh báo đến cộng đồng một số trang thông tin điện tử đang quảng cáo sản phẩm thực phẩm GLUTATHIONE BCWHITE có dấu hiệu vi phạm về quảng cáo.