Quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn dư cải cách tiền lương để không gây thất thoát, lãng phí

15-11-2022 3:52 PM | Thời sự

SKĐS - Sau khi lắng nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết, các ĐBQH đã tiến hành bấm nút thông qua Nghị quyết về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Đầu giờ chiều ngày 15/11, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Kết quả biểu quyết bằng hình thức điện tử có 487/488 ĐBQH có mặt tán thành (chiếm 97,79%), Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn dư cải cách tiền lương để không gây thất thoát, lãng phí - Ảnh 1.

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Trước khi các ĐBQH tiến hành bấm nút biểu quyết thông qua Nghị quyết, Quốc hội lắng nghe Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết.

Theo báo cáo, có ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị cân nhắc nhận định đánh giá giữa phần kết quả và tồn tại, hạn chế đối với việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, cải cách thủ tục hành chính đảm bảo tính phù hợp, thống nhất. Đồng thời bỏ nhận định: cơ cấu tổ chức bên trong bộ, cơ quan ngang bộ và một số chính quyền địa phương còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc trung gian; chồng chéo, chưa hợp lý trong chức năng, nhiệm vụ.

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội, UBTVQH cho rằng, trong giai đoạn 2016-2021, tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị từng bước được đổi mới, sắp xếp, kiện toàn theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Các chỉ tiêu tinh giản biên chế vượt mục tiêu các nghị quyết của Đảng đề ra. Công tác cải cách hành chính nhà nước bước đầu đạt được nhiều kết quả quan trọng. So với các lĩnh vực khác, có thể đánh giá đây là một thành tựu và kết quả nổi bật nhất giai đoạn 2016-2021.

Quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn dư cải cách tiền lương để không gây thất thoát, lãng phí - Ảnh 2.

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết.

Một số ý kiến ĐBQH đề nghị làm rõ trách nhiệm và báo cáo rõ kết quả xử lý các tổ chức, cá nhân, đặc biệt của người đứng đầu để xảy ra các sai phạm, gây lãng phí, thất thoát. Xác định rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và kiến nghị Chính phủ giải quyết, xử lý dứt điểm ngay trong năm 2023.

Theo nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua, bên cạnh kết quả đạt được, việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế. Việc chấp hành pháp luật còn chưa nghiêm; trong một số trường hợp thất thoát, lãng phí là rất lớn, nghiêm trọng, làm mất đi cơ hội phát triển.

Nghị quyết giao Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương trong năm 2023 báo cáo rõ kết quả rà soát phát hiện các vi phạm, thất thoát, lãng phí của từng bộ, ngành, địa phương. Làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, nhất là trách nhiệm giải trình của người đứng đầu để xảy ra các vi phạm, thất thoát, lãng phí đối với các dự án sử dụng vốn nhà nước có thất thoát, lãng phí.

Đẩy nhanh lộ trình cải cách các chính sách thuế. Trong năm 2023, thực hiện việc rà soát, xử lý các công văn, quyết định đã ban hành không đúng thẩm quyền liên quan đến việc miễn, giảm, giãn, hoàn thuế.

Thống kê và báo cáo Quốc hội đầy đủ số chi cải cách tiền lương của từng bộ, ngành, địa phương chưa sử dụng tại ngày 31/12/2021 trong báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 và tại ngày 31/12/2022 trong báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2022. Nghiên cứu cơ chế quản lý, sử dụng hiệu quả, chặt chẽ nguồn dư cải cách tiền lương để không sử dụng sai mục đích, thất thoát, lãng phí...

Thông qua Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)

Cũng trong chiều 15/11, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi). Kết quả, có 483/488 ĐBQH có mặt tán thành (chiếm 96,99%), Quốc hội chính thức thông qua Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi).

Trước khi Quốc hội biểu quyết, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh đã trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi).

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết, về sự phù hợp của dự thảo Luật với Hiến pháp, các luật có liên quan và tính tương thích với các cam kết, điều ước quốc tế, UBTVQH đã chỉ đạo các cơ quan rà soát kỹ lưỡng, đối chiếu các nội dung của dự thảo Luật với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, trong đó có Luật An ninh mạng, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Nhà ở, Luật Công chứng, dự án Luật Giao dịch điện tử...

Bên cạnh đó, UBTVQH đã rà soát bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật, sự phù hợp với các điều ước quốc tế, cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên để bảo đảm tính khả thi, sự phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Không được chuyển nhượng, trao đổi, tặng cho, để thừa kế biển số xe ô tô trúng đấu giáKhông được chuyển nhượng, trao đổi, tặng cho, để thừa kế biển số xe ô tô trúng đấu giá

SKĐS - Sau khi lắng nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô, các ĐBQH đã bấm nút thông qua Nghị quyết với đa số ý kiến đồng thuận.Lê Bảo
Ý kiến của bạn