Quả tay phật - Thuốc quý chữa nhiều bệnh

Quả tay phật - Thuốc quý chữa nhiều bệnh

Quả tay phật - Thuốc quý chữa nhiều bệnh

Thầy giỏi – thuốc hay - 16/01/2019 09:30

SKĐS - Quả phật thủ dịch ra là “Quả tay phật” nên có ý nghĩa tâm linh. Phật thủ còn có tên Phúc - Thọ - Cam vốn là ước vọng của mọi nhà, là biểu tượng sự may mắn.