PODCAST: Nỗi bất hạnh của những người thành kiến, luôn nhìn thấy lỗi ở người khác

26-03-2024 20:48 | Sức khỏe TV

SKĐS - Cuộc đời này ngắn lắm, chúng ta không thể quyết định được chiều dài của sinh mệnh, nhưng có thể tùy ý sử dụng chiều sâu của sinh mệnh, nhìn thế giới một cách thông suốt, giữ cho tâm không phê phán, hơn thua.

Mời quý vị và các bạn lắng nghe podcast dưới đây:


Mai Hoa
Ý kiến của bạn