phương pháp điều trị COVID-19

Phát triển thuốc điều trị COVID-19 nhắm vào phản ứng tế bào

Phát triển thuốc điều trị COVID-19 nhắm vào phản ứng tế bào

Thông tin dược học - 07/08/2021 10:14

SKĐS- Đại học Cambridge cho biết, nếu được cho là an toàn để sử dụng, phương pháp điều trị chống virus mới này sẽ làm giảm nhẹ các triệu chứng của COVID-19 và tăng tốc độ hồi phục.