phục hồi sản xuất

Tín hiệu khả quan từ những doanh nghiệp phía Nam

Tín hiệu khả quan từ những doanh nghiệp phía Nam

Doanh nghiệp - 26/10/2021 09:35

SKĐS - Chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch COVID-19, nhưng nhờ những nỗ lực vượt khó, tình hình của nhiều doanh nghiệp (DN) ở phía Nam đã có tín hiệu khả quan. Chính quyền các tỉnh phía Nam, đồng bằng sông Cửu Long (ÐBSCL) tiếp tục có những chính sách hỗ trợ và tháo gỡ kịp thời.