Hà Nội

phục hồi ngành du lịch,

Thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát dịch COVID-19: Du lịch khởi động

Thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát dịch COVID-19: Du lịch khởi động

Xã hội - 26/10/2021 15:16

SKĐS - Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã có hướng dẫn tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch.