Phục hồi chức năng dự vào cộng đồng

Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng – Y tế công lập phải chủ công!

Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng – Y tế công lập phải chủ công!

Tin nóng y tế - 07/06/2018 20:10

SKĐS - Bệnh viện Phục hồi chức năng Nghệ An là bệnh viện đầu ngành chuyên về phục hồi chức năng của tỉnh Nghệ An, đảm đương tốt các kỹ thuật phục hồi chức năng được Bộ Y tế phân công.