Phú Thọ quyết tâm thực hiện hiệu quả Chương trình MTQG 1719 trong thực tiễn

28-10-2023 08:19 | Xã hội

SKĐS - Vùng đồng bào DTTS của tỉnh Phú Thọ còn rất nhiều khó khăn, chương trình MTQG 1719 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đồng bào. Vì vậy, tỉnh sẽ triển khai quyết liệt, nâng cao tinh thần trách nhiệm, bảo đảm nguồn vốn phát huy hiệu quả trong thực tiễn.

Đó là khẳng định của lãnh đạo tỉnh Phú Thọ tại buổi làm việc ngày 27/10 với Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc (UBDT) do đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT dẫn đầu để kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 - 2025 (Chương trình MTQG 1719) trên địa bàn tỉnh.

Phú Thọ quyết  tâm thực hiện hiệu quả Chương trình MTQG 1719 trong thực tiễn- Ảnh 1.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh Phú Thọ.

Cơ bản đạt các các mục tiêu đề ra

Phú Thọ là tỉnh miền núi trung du Bắc Bộ, nằm trong khu vực giao lưu giữa vùng Đông Bắc, đồng bằng sông Hồng và vùng Tây Bắc. Toàn tỉnh có 50 thành phần dân tộc, tổng số trên 1,4 triệu người, trong đó DTTS chiếm 17,15%, chủ yếu là dân tộc Mường. Đồng bào DTTS sinh sống tập trung ở các huyện Thanh Sơn, Tân Sơn, Yên Lập, Đoan Hùng và Thanh Thủy.

Thời gian qua, việc triển khai thực hiện Chương trình MTQG 1719 trên địa bàn tỉnh được quan tâm chỉ đạo, thực hiện quyết liệt. UBND tỉnh đã ban hành Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện các chương trình MQTG tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021 - 2025; thành lập Tổ công tác về Chương trình MTQG 1719.

Theo kế hoạch, vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình MTQG 1719 giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh là 1.177.439 triệu đồng, trong đó ngân sách Trung ương 962.033 triệu đồng, ngân sách địa phương 215.406 triệu đồng.

Tổng số vốn bố trí thực hiện Chương trình giai đoạn 2021 - 2023 là 784.381 triệu đồng, đến nay đã giải ngân 331.389 triệu đồng. Đến nay, các mục tiêu, chỉ tiêu cơ bản đều đạt so với kế hoạch đề ra.

Tuy nhiên, việc hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ được Chính phủ giao tại Quyết định số 652/QĐ-TTg ngày 28/5/2022 về mức giảm tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào DTTS và miền núi chưa đạt. Dự kiến hết 31/12/2023, mức giảm tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào DTTS và miền núi đạt 1,3%/năm. Tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Chương trình MTQG 1719 về cơ chế, quy định chưa đồng bộ, thống nhất; trùng lặp về nhu cầu, đối tượng; công tác phối hợp giữa các cơ quan liên quan chưa thật sự chặt chẽ…

Quyết tâm phát huy hiệu quả nguồn vốn của Chương trình 1719 trong thực tiễn

Để bảo đảm tiến độ và phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, tại buổi làm việc, các đại biểu đã nêu những khó khăn, vướng mắc cụ thể liên quan đến từng dự án, tiểu dự án. Tỉnh Phú Thọ kiến nghị Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Dân tộc và các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, tham mưu cho phép tỉnh kéo dài nguồn vốn thực hiện Chương trình MTQG 1719 phân bổ năm 2023 sang năm 2024. Sớm sửa đổi, bổ sung một số nội dung còn vướng mắc tại Quyết định số 1719.

Đồng thời cho phép tỉnh điều chỉnh mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào DTTS từ 2% xuống còn 1,3% để phù hợp với thực tiễn của tỉnh khi áp dụng theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025. Tạo điều kiện bố trí nguồn lực hỗ trợ huyện các huyện xây dựng điểm du lịch tiêu biểu vùng đồng bào DTTS và miền núi…

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh Phú Thọ trong triển khai thực hiện Chương trình MTQG 1719. Tỉnh đã quan tâm chỉ đạo quyết liệt, toàn diện, có nhiều cách làm sáng tạo, lồng ghép nguồn lực thực hiện, đảm bảo nguồn vốn đến đúng đối tượng, địa bàn.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh đề nghị tỉnh tiếp tục có quyết tâm cao, khơi dậy ý thức tự lực, tự cường của người dân, đồng thời có những đề xuất, tham mưu trong việc sửa đổi, bổ sung cơ chế triển khai thực hiện Chương trình trong giai đoạn tiếp theo.

Phú Thọ quyết  tâm thực hiện hiệu quả Chương trình MTQG 1719 trong thực tiễn- Ảnh 3.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh thăm hỏi bà con nhân dân xã Minh Đài (Tân Sơn-Phú Thọ).Ảnh: Ngọc Tuấn

Phát biểu tại buổi làm việc với Đoàn công tác của UBDT, đồng chí Hồ Đại Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh, vùng đồng bào DTTS của tỉnh Phú Thọ còn rất nhiều khó khăn, nguồn lực của Trung ương triển khai Chương trình MTQG 1719 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, có tác động to lớn tới sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Vì vậy, tỉnh sẽ triển khai quyết liệt, nâng cao tinh thần trách nhiệm, bảo đảm nguồn vốn phát huy hiệu quả trong thực tiễn.
Chương trình mục tiêu quốc gia 1719 tạo "cú hích' phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số Bình ĐịnhChương trình mục tiêu quốc gia 1719 tạo 'cú hích" phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số Bình Định

SKĐS - Việc thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia 1719 chính là 'cú hích' quan trọng giúp cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, đảm bảo an sinh xã hội cho đồng bào DTTS và nhân dân tỉnh Bình Định nói chung và huyện An Lão nói riêng.

Xem thêm video đang được quan tâm:

Một già làng vùng dân tộc Raglai ở Khánh Hòa kiên trì vận động xây nên những ngôi nhà mới.


Vân Anh
Ý kiến của bạn