Phú Thọ: Nâng cao chất lượng nước sạch đến với người dân

05-10-2022 10:40 AM | Xã hội

Theo kế hoạch, đến năm 2030, tỉnh Phú Thọ phấn đấu 50% dân số nông thôn được sử dụng nước sạch đạt chất lượng theo quy chuẩn với số lượng tối thiểu 60 lít/người/ngày. 100% hộ gia đình nông thôn, trường học, trạm y tế có nhà tiêu hợp vệ sinh đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn.

Phú Thọ: Nâng cao chất lượng nước sạch đến với người dân - Ảnh 1.

Người dân trên địa bàn huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ sử dụng nguồn nước sạch hợp vệ sinh.

Theo kế hoạch số 660/KH-UBND ngày 03/3/2022 UBND tỉnh Phú Thọ về thực hiện Chiến lược quốc gia cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Để nâng cao chất lượng công tác cấp nước sạch và vệ sinh hoạt vệ sinh môi trường, trong các năm tới tỉnh Phú Thọ sẽ phát triển hạ tầng cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn phù hợp với tập quán, điều kiện cụ thể của từng vùng, từng địa phương. Đẩy mạnh xã hội hóa, thu hút mọi nguồn lực tham gia đầu tư xây dựng, quản lý vận hành công trình, đảm bảo hiệu quả, bền vững.

Đảm bảo người dân nông thôn được quyền tiếp cận sử dụng dịch vụ cấp nước sạch công bằng, thuận lợi, an toàn với chi phí hợp lý. Đảm bảo vệ sinh hộ gia đình và khu vực công cộng, vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh. Bảo vệ sức khỏe, giảm các bệnh liên quan đến nước và vệ sinh, nâng cao chất lượng cuộc sống, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân nông thôn, thu hẹp khoảng cách giữa nông thôn với thành thị, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Mục tiêu đến năm 2030, phấn đấu 50% dân số nông thôn được sử dụng nước sạch đạt chất lượng theo quy chuẩn với số lượng tối thiểu 60 lít/người/ngày. 100% hộ gia đình nông thôn, trường học, trạm y tế có nhà tiêu hợp vệ sinh đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn…

Đến năm 2045, phấn đấu trên 80% người dân nông thôn được sử dụng nước sạch và vệ sinh an toàn, bền vững. 50% điểm dân cư nông thôn tập trung có hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt, 30% nước thải sinh hoạt được xử lý. Trên 95% hộ chăn nuôi, trang trại được xử lý chất thải chăn nuôi.
Đồng Diệm
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH