Hà Nội

phòng ung thư tuyến giáp

Phát hiện sớm ung thư tuyến giáp

Phát hiện sớm ung thư tuyến giáp

- 21/09/2019 08:12

SKĐS - Chú tôi được phát hiện ung thư tuyến giáp một cách tình cờ khi đi khám sức khỏe. Làm thế nào để phát hiện sớm ung thư tuyến giáp? Bệnh này có di truyền không?