Hà Nội

Phòng tránh nhiễm SARS-CoV-2

Phòng tránh nhiễm SARS-CoV-2

Phòng tránh nhiễm SARS-CoV-2

Phòng mạch online - 25/08/2020 09:34

SKĐS - Tôi có cháu năm nay học lớp 2. Thời gian này dịch bệnh hoành hành khiến tôi rất lo lắng. Nhà trường đã cho các con tạm thời chưa phải đến trường, tuy nhiên quý báo tư vấn cho tôi cần làm gì để tránh cho con tôi không bị nhiễm virus này?