phòng ngừa lả nhiệt

Hướng dẫn phòng ngừa lả nhiệt, sốc nhiệt tại nhà

Hướng dẫn phòng ngừa lả nhiệt, sốc nhiệt tại nhà

Y học 360 - 13/05/2021 16:00

SKĐS - Thời gian gần đây, Bộ Y tế đã đưa ra thông báo kêu gọi người dân thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 khi đang có dấu hiệu gia tăng. Nhiều trường học, công ty đã chuyển hình thức hoạt động sang học tập và làm việc tại nhà để đảm bảo an toàn cho cộng đồng một cách tốt nhất.