Phòng khám từ xa

Bộ Y tế: Các bệnh viện lập phòng khám từ xa để tư vấn và điều trị F0 tại nhà

Bộ Y tế: Các bệnh viện lập phòng khám từ xa để tư vấn và điều trị F0 tại nhà

Tin nóng y tế - 06/09/2021 14:45

SKĐS - Bộ Y tế đề nghị các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến tỉnh tại các địa phương đang có dịch bệnh diễn biến phức tạp thành lập phòng khám từ xa để tư vấn và điều trị cho người bệnh F0 tại nhà qua sử dụng Tele-Health trong điều trị F0 tại nhà