Hà Nội

phòng dịch COVID-19 ở châu Âu

Châu Âu bắt buộc đeo khẩu trang ngừa làn sóng lây nhiễm mới

Châu Âu bắt buộc đeo khẩu trang ngừa làn sóng lây nhiễm mới

Quốc tế - 15/07/2020 17:36

SKĐS - Để ngăn ngừa làn sóng lây nhiễm mới, nhiều nước châu Âu bắt buộc đeo khẩu trang ở những nơi công công khép kín.