phòng chống mại dâm

Tình hình hoạt động mại dâm ở phố Trần Duy Hưng, Hà Nội hiện ra sao?

Tình hình hoạt động mại dâm ở phố Trần Duy Hưng, Hà Nội hiện ra sao?

Xã hội - 01/02/2023 15:37

SKĐS - Trong kế hoạch phòng chống mại dâm ở Hà Nội vừa được ban hành, UBND thành phố công bố danh sách các điểm có tệ nạn cần triệt xoá, khẳng định không để tái hoạt động mại dâm ở phố Trần Duy Hưng.