phòng chống Bệnh lao kháng thuốc

Bệnh lao kháng thuốc gây nguy hại sức khỏe thế nào?

Bệnh lao kháng thuốc gây nguy hại sức khỏe thế nào?

Tin nóng y tế - 21/11/2018 13:16

SKĐS - Vi khuẩn lao lan truyền trong không khí từ người này sang người khác.