phòng chống bệnh không lây nhiễm

Đẩy mạnh chăm sóc sức khoẻ ban đầu và quản lý bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng

Đẩy mạnh chăm sóc sức khoẻ ban đầu và quản lý bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng

Y tế - 28/11/2022 11:08

SKĐS - Hợp tác tăng cường chăm sóc sức khỏe ban đầu tại Việt Nam triển khai thực hiện thời gian qua đã mang lại những tác động hết sức tích cực đối với cộng đồng dân cư, đối với hệ thống cung ứng dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cũng như đối với công tác quản trị hệ thống y tế.