Phó Tổng Giám đốc EVNNPT họp rà soát tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư và các dự án khởi công, đóng điện năm 2022 của CPMB

07-11-2022 11:00 AM | Xã hội

SKĐS - Ngày 04/11/2022, tại Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB), ông Trương Hữu Thành - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã chủ trì cuộc họp nhằm rà soát tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư và các dự án khởi công, đóng điện năm 2022 của CPMB.

Báo cáo tại cuộc họp, ông Nguyễn Đức Tuyển - Giám đốc CPMB cho biết đến thời điểm báo cáo, CPMB đã phê duyệt 03/06 dự án giai đoạn Báo cáo nghiên cứu khả thi; đã phê duyệt được 06/08 dự án giai đoạn thiết kế kỹ thuật – Tổng dự toán; Đã khởi công 06/11 dự án; đóng điện 4 dự án: TBA 220kV Tương Dương và đấu nối (ngày 15/5/2022); ĐZ 500kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi (ngày 31/5/20220; ĐZ 500kV NĐ Quảng Trạch-Vũng Áng & SPP 500kV TTĐL Quảng Trạch (ngày 17/8/2022); TBA 220kV Chư Sê và đấu nối (ngày 1/8/2022).

Ngoài ra hoàn thành đóng điện Hạng mục Lắp đặt bổ sung 02 NL 110kV vào TBA 220kV Mường Tè (ngày 15/1/2022). Công tác quyết toán trình 09/19 dự án; phê duyệt BCQT 3/21 dự án. Tổ chức xử lý các tồn tại theo các mốc tiến độ đã thống nhất với các Công ty Truyền tải điện, trong đó các công trình đã bàn giao tài sản nhưng chưa xử lý hết tồn tại 11 dự án; các công trình đã đóng điện nhưng chưa bàn giao tài sản, đang xử lý tồn tại 03 dự án; đang ký bàn giao 02 dự án. Xóa tồn tại gói thầu 13.3 ĐZ 500kV Dốc Sỏi -Pleiku2. Công tác thu xếp vốn đã ký các hợp đồng tín dụng với tổng giá trị 4.290 tỷ đồng cho 10 dự án. Như vậy, đến nay CPMB đã phối hợp EVNNPT hoàn thành thủ tục thu xếp vốn, CPMB đang chờ hoàn thành công tác bồi thường GPMB để báo cáo EVNNPT và xin ủy quyền ký hợp đồng tín dụng cho 3 dự án. CPMB đã thường xuyên liên hệ Tổ thu xếp vốn EVNNPT, Ngân hàng để phối hợp giải quyết kịp thời, hoàn thành công tác thu xếp vốn được giao, đảm bảo nguồn vốn cho các dự án trong kế hoạch.

photo-1669341611299

Ông Trương Hữu Thành - Phó Tổng Giám đốc EVNNPT chủ trì họp rà soát tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư và các dự án khởi công, đóng điện năm 2022 của CPMB

Báo cáo CPMB cũng nêu lên nhiều nguyên nhân khách quan làm ảnh hưởng đến đến tiến độ trình duyệt chung trong công tác đầu tư xây dựng các dự án lưới điện Truyền tải. Một số dự án đóng điện chuyển sang năm 2022 do các nguyên nhân khách quan, các dự án còn lại CPMB bám sát và tiếp tục tập trung để giải quyết, phấn đấu hoàn thành đóng điện theo kế hoạch giao.

Bên cạnh đó, việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ nâng cao hiệu quả năm 2022 cũng được lãnh đạo CPMB quan tâm triển khai, cụ thể với các nội dung nâng cao năng suất lao động, nâng cao hiệu quả tài chính, tăng hiệu quả sử dụng nguồn vốn cùng với các chỉ tiêu nhiệm vụ đầu tư xây dựng như thực hiện tiết kiệm chống lãng phí trong ĐTXD tiết kiệm vốn đầu tư 10% căn cứ theo giá trị quyết toán so với TMĐT được duyệt; Áp dụng thiết kế chuẩn và suất đầu tư đối với lưới điện phân phối; Thực hiện phân tích kinh tế tài chính các dự án lưới điện; Tăng cường đấu thầu rộng rãi công khai, đấu thầu qua mạng. Kiểm soát lập, trình, duyệt dự án/công trình và quản lý chi phí; Quản lý tiến độ và chất lượng công trình; Thực hiện quyết toán đúng thời gian quy định. Đảm bảo an toàn trong đầu tư xây dựng: không để xảy ra cháy, nổ dẫn đến hư hỏng công trình/ hạng mục công trình hoặc thiết bị chính thuộc dự án đầu tư; không để xảy ra tai nạn chết người trên công trường.

Đối với nhiệm vụ quản trị doanh nghiệp, CPMB tiếp tục triển khai các nội dung như cải cách thể chế, cải cách hành chính. Thực hiện công bố thông tin đầy đủ và đúng hạn theo NĐ 47/2021/NĐ-CP. Nâng cao hiệu quả sử dụng lao động. Đảm bảo công tác môi trường của các công trình điện. Nâng cao hiệu quả công tác truyền thông. Thực hiện các nhiệm vụ về khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường. Thực hiện công tác báo cáo. Tập trung triển khai tổ chức thực hiện tốt Chủ đề năm 2022 của EVNNPT là: "Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả" và thực hiện 11 nội dung công việc và nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai, thực hiện trong năm 2022 ngay từ những tháng đầu năm.

Sau khi nghe báo cáo tình hình thực hiện, kiểm điểm từng dự án, rà soát từng hạng mục công việc, đồng thời nghe đầy đủ các phát biểu các Ban chức năng, PTGĐ EVNNPT Trương Hữu Thành đánh giá cáo những nỗ lực của CBCNV CPMB đối với việc đóng điện một số dự án quan trọng trong đó phải kể đến ĐZ 500kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi ĐZ 500kV NĐ Quảng Trạch-Vũng Áng & SPP 500kV TTĐL Quảng Trạch mặc dầu công tác BTGPMB cho dự án này gặp rất nhiều khó khăn cho dự án này và sắp đến là đóng điện các dự án Cụm Vân Phong. Đồng chí nhận xét để đảm bảo hoàn thành theo tiến độ của EVNNPT giao, CPMB cần phải tập trung mọi nguồn lực, nghiêm túc rút kinh nghiệm thực  hiện các tháng trước đó, quan trọng nhất là phải xác định được các vướng mắc chính ảnh hưởng đến thủ tục trình duyệt các dự án chuẩn bị đầu tư, cũng như các nguyên nhân chính làm chậm trễ đến tiến độ thi công xây dựng các dự án. Tăng cường làm việc với chính quyền địa phương và báo cáo với EVN/EVNNPT để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ của dự án. Đối với các dự án đang thi công, đồng chí yêu cầu CPMB cũng như các nhà thầu tập trung mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ đảm bảo kế hoạch EVNNPT giao. Đồng chí yêu cầu các Ban chức năng tiếp tục đồng hành cùng CPMB để phối hợp giải quyết các vướng mắc trong công tác ĐTXD.

Khối lượng còn lại của năm 2022 là còn nhiều, đồng chí yêu cầu Ban Giám đốc và toàn thể CBCNV tiếp tục phát huy sức mạnh tập thể, đoàn kết và làm việc tận tâm trách nhiệm để hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2022 của EVNNPT giao cho.

Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia - EVNNPT

Địa chỉ: 18 Trần Nguyên Hãn - Hoàn Kiếm - Hà Nội

www.npt.com.vn

Email: info@npt.evn.vn

Fanpage: facebook.com/Truyentaidienquocgia

SĐT: 042 222 6666 - FAX: 042 220 4455


PV
Ý kiến của bạn