Phó Giám đốc Sở Y tế

Sở Y tế Hà Tĩnh có tân Phó Giám đốc

Sở Y tế Hà Tĩnh có tân Phó Giám đốc

Y tế - 16/05/2023 14:51

SKĐS - Ông Bùi Quốc Hùng - Chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Hà Tĩnh vừa được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Y tế.