Hà Nội

phế nhiệt

Thuốc hay từ chuối

Thuốc hay từ chuối

Dinh dưỡng - 21/11/2019 15:12

SKĐS - Nước ta có nhiều loại chuối như chuối tiêu, chuối tây, chuối hột. Trong đó chuối tiêu được dùng làm thực phẩm dinh dưỡng và làm thuốc nhiều nhất.