Hà Nội

phẫu thuật u tuyến giáp bằng đường miệng

Bệnh viện K lần đầu tiên phẫu thuật thành công u tuyến giáp qua đường miệng

Bệnh viện K lần đầu tiên phẫu thuật thành công u tuyến giáp qua đường miệng

Thành tựu y khoa - 22/03/2018 14:21

SKĐS - Lần đầu tiên Bệnh viện K đã triển khai thành công kỹ thuật cắt u tuyến giáp qua đường miệng cho nữ bệnh nhân 19 tuổi.