Hà Nội

Phẫu thuật nội soi ruột non bằng viên nang

Phẫu thuật nội soi ruột non bằng viên nang là gì?

Phẫu thuật nội soi ruột non bằng viên nang là gì?

Phòng mạch online - 28/08/2020 10:55

SKĐS - Tôi nghe nói tới phương pháp phẫu thuật nội soi ruột non bằng viên nang, nghe rất hiện đại. Xin được biết kỹ hơn về phương pháp này.