phẫu thuật ngoài vũ trụ

Có thể tiến hành phẫu thuật ngoài vũ trụ?

Có thể tiến hành phẫu thuật ngoài vũ trụ?

Thông tin dược học - 22/06/2018 16:04

SKĐS - TS. George Pantalos và đồng nghiệp của ông đang đi tiên phong trong dụng cụ phẫu thuật tương lai để tiến hành phẫu thuật cho phi hành gia và thử nghiệm trên máy bay không trọng lực của NASA.