Phát triển y tế điện tử là tất yếu

20-10-2017 9:55 PM | Tin nóng y tế

SKĐS - Tại Hà Nội, vừa qua, Cục CNTT – Bộ Y tế tổ chức Hội thảo hướng tới sự liên thông trong hệ thống thông tin y tế tại Việt Nam. Dự Hội thảo có 150 đại biểu đến từ các Vụ, Cục, một số đơn vị của Bộ Y tế, một số sở Y tế và 17 chuyên gia Công nghệ thông tin của Ngân hàng phát triển châu Á (ADB).

Trong bài phát biểu khai mạc Hội thảo, GS.TS. Lê Quang Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế đã nêu rõ “Chúng ta đang chứng kiến và trải nghiệm, trong mấy thập kỷ qua, sự phát triển mạnh mẽ, liên tục của CNTT đã góp phần quan trọng tạo nên những thay đổi to lớn trong xã hội; CNTT đã trở thành phương tiện không thể thiếu trong tất cả các lĩnh vực của đời sống; làm thay đổi sâu sắc, căn bản nhiều khái niệm liên quan tới quá trình lao động của con người; làm thế giới "phẳng" hơn, cả về thời gian, không gian, kỹ nghệ và cảm xúc.

Nhằm phát huy vai trò của CNTT và những cơ hội do kỷ nguyên kỹ thuật số mang lại, Đảng, Chính phủ Việt Nam đã có chủ trương, chính sách sáng suốt, đúng đắn, tạo điều kiện cho sự phát triển CNTT”. Nhân kỷ niệm 5 năm ngày thành lập Cục CNTT, Bộ Y tế, Thứ trưởng ghi nhận từ khi thành lập, Cục CNTT đã tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành nhiều văn bản để quản lý, điều hành, hướng dẫn hoạt động CNTT y tế.

Lãnh đạo Cục Công nghệ thông tin tặng hoa cảm ơn lãnh đạo Bộ Y tế và chuyên gia quốc tế

Một số văn bản quan trọng như Thông tư quy định hoạt động y tế trên môi trường mạng số 53/2014/TT-BYT ngày 29/12/2014; danh mục kỹ thuật về CNTT trong lĩnh vực y tế ban hành theo Quyết định số 2035/QĐ-BYT ngày 12/06/2013; Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Y tế phiên bản 1.0; các quy định của Bộ Y tế về đảm bảo an toàn thông tin y tế điện tử,… và nhiều quy định khác làm cơ sở thúc đẩy phát triển y tế điện tử Việt Nam; triển khai thành công và có hiệu quả nhiều dịch vụ công trực tuyến của Bộ Y tế, kết nối Cổng thông tin một cửa quốc gia, thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia và một cửa ASEAN: 100% dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền Bộ Y tế được cung cấp trực tuyến ở mức độ 2; 6 dịch vụ công trực thuyến mức độ 3; 33 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 (tích hợp ứng dụng chữ ký số); hoàn thành giai đoạn I việc thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, Một cửa ASEAN. Ứng dụng CNTT thành công trong kết nối, liên thông dữ liệu khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện với cơ quan giám định BHYT đạt 99%.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Y tế, Thứ trưởng Lê Quang Cường đã biểu dương tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động Cục Công nghệ thông tin trong 5 năm qua đã nỗ lực phấn đấu, học hỏi nhiều kinh nghiệm trong nước và quốc tế, giúp Bộ trưởng Bộ Y tế thống nhất quản lý hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong ngành y tế, được bộ/ngành đánh giá cao.

Thứ trưởng chỉ đạo, trong Hội thảo này Cục CNTT, các đại biểu quốc tế và trong nước hãy cùng nhau làm việc tích cực, khoa học để xác định các tiêu chuẩn, giải pháp và những việc cụ thể cần thực hiện để đảm bảo sự liên thông giữa các hệ thống thông tin trong cùng một cơ sở y tế, giữa các cơ sở y tế và giữa các lĩnh vực của Ngành Y tế Việt Nam trong thời gian tới đáp ứng với xu thế thế giới internet của vạn vật.

Báo cáo tại Hội thảo, PGS.TS. Trần Quý Tường, Cục trưởng Cục CNTT đã tổng kết 10 kết quả tiêu biểu về CNTT của Bộ Y tế trong 5 năm qua, đó là (1) Xây dựng và từng bước hình thành cơ sở pháp lý về CNTT y tế, (2) Ứng dụng CNTT thành công trong kết nối, liên thông dữ liệu khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện với cơ quan giám định và thanh toán BHYT đạt trên 99%, (3) Ứng dụng CNTT trong bệnh viện có bước phát triển đột phá, gần 100% bệnh viện có phần mềm hệ thống thông tin bệnh viện, trên 75% bệnh viện ƯDCNTT đạt mức độ 3 theo bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2016 của Bộ Y tế, (4) Triển khai thành công và có hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến của Bộ Y tế, kết nối Cổng thông tin một cửa quốc gia, thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia và Một cửa ASEAN, (5) Hệ thống quản lý và điều hành văn bản điện tử, kết nối liên thông với Văn phòng Chính phủ, hơn 20 bộ/ngành và 56 UBND tỉnh/thành phố, công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ, (6) Công bố nhiều tiêu chuẩn kết nối liên thông, tài liệu tiêu chuẩn quốc tế giao thức bản tin HL7, tiêu chuẩn kiến trúc tài liệu lâm sàng HL7CDA phiên bản tiếng Việt áp dụng vào phần mềm ứng dụng trong quản lý bệnh viện theo tiêu chuẩn quốc tế, (7) Hình thành hệ thống thông tin quản lý y tế dự phòng, triển khai phần mềm tiêm chủng mở rộng trên cả nước, đã có trên 6,2 triệu đối tượng tiêm chủng được quản lý, (8) Bước đầu hình thành mạng lưới Y tế từ xa, (9) Bệnh án điện tử theo tiêu chuẩn quốc tế được triển khai tại 7 bệnh viện trên cả nước, (10) Duy trì phát triển hệ thống thông tin quản lý dân số trên cả nước.

Đồng thời, PGS.TS. Trần Quý Tường đã báo cáo 3 chương trình y tế điện tử đến năm 2020. Chương trình 1 là: Xây dựng cơ sở hạ tầng, triển khai thống kê y tế điện tử để từng bước hình thành trung tâm dữ liệu quốc gia về y tế. Chương trình 2 là: Thực hiện hồ sơ sức khỏe điện tử (y bạ điện tử), bệnh án điện tử và phần mềm quản lý trạm y tế xã theo tiêu chuẩn chung để bảo đảm kết nối liên thông các phần mềm này với nhau và với giám định KCB BHYT. Chương trình 3 là: Xây dựng và vận hành hệ thống dịch vụ công trực tuyến một cửa Bộ Y tế, thực hiện cơ chế một cửa quốc gia  và cơ chế một cửa ASEAN nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp, góp phần minh bạch hóa hoạt động của cơ quan nhà nước.

Các đại biểu dự Hội thảo đã ghi nhận trải qua 5 năm hình thành và phát triển, Cục CNTT Bộ Y tế đã tiến được những bước dài trong việc xây dựng nền tảng cơ sở pháp lý về CNTT y tế, triển khai sâu rộng hệ thống quản lý khám bệnh, chữa bệnh bằng CNTT, ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính, tạo ra những thay đổi cơ bản trong phương pháp làm việc. Các đại biểu đã trao đổi sôi nổi về cập nhật các tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo tính liên thông (phục vụ kết nối, trao đổi dữ liệu giữa các hệ thống); Thảo luận về thực trạng kết nối và trao đổi dữ liệu giữa các hệ thống thông tin y tế tại Việt Nam; Chia sẻ nguồn lực kỹ thuật từ Mạng lưới y tế diện tử Châu Á (Asia eHealth Information Network).

Phát biểu kết luận Hội thảo, PGS.TS. Trần Quý Tường đánh giá đây là Hội thảo có hàm lượng chất xám và trí tuệ cao. Trong thời gian tới, Cục CNTT tiếp tục đào tạo nâng cao trình độ của cán bộ về chuyên môn và quản lý; xây dựng kiến trúc y tế điện tử Việt Nam, báo cáo Bộ trưởng ban hành; xây dựng các văn bản quy định về các tiêu chuẩn CNTT y tế, sử dụng tiêu chuẩn HL7 quốc tế; xây dựng triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử, bệnh án điện tử, tin học hóa quản lý trạm y tế xã, bảo đảm kết nối liên thông thông tin y tế. PGS.TS. Trần Quý Tường đề nghị ADB tiếp tục giúp đỡ, hỗ trợ Việt Nam trong phát triển y tế điện tử thông qua các hoạt động đào tạo, biên dịch tài liệu, cử chuyên gia giỏi về quản lý CNTT đến Việt Nam để tư vấn, đào tạo cán bộ, giúp Việt Nam dự án về CNTT y tế.

Phát biểu tại hội thảo, bà Susann Roth, đại diện cho ADB đã chúc mừng các thành tựu về CNTT y tế của Việt Nam và ghi nhận các kiến nghị đề xuất của Cục CNTT về hợp tác giữa hai bên để giúp Việt Nam đẩy mạnh ứng dụng CNTT y tế theo kịp các nước tiên tiến.

 

 

 


PV
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH