phát triển công nghệ

Viện Nghiên cứu thực phẩm bảo vệ sức khỏe làm sống lại những giá trị của các bài thuốc dân tộc

Viện Nghiên cứu thực phẩm bảo vệ sức khỏe làm sống lại những giá trị của các bài thuốc dân tộc

Xã hội - 04/07/2022 10:17

Thông qua sản phẩm bảo vệ sức khoẻ sẽ đưa tinh hoa y học cổ truyền Việt Nam được sử dụng phổ biến trên khắp các Châu lục.