Phạt tiền đối với các công ty vi phạm hành chính về thuốc và mỹ phẩm

11-08-2015 4:41 PM | Thời sự

SKĐS - Cục quản lý Dược vừa có các Quyết định phạt tiền đối với một số công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thuốc, mỹ phẩm... do đã có hành vi vi phạm hành chính trong sản xuất và kinh doanh.

 

Cục quản lý Dược đã có các Quyết định phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuốc và mỹ phẩm đối với các công ty sau:

Công ty Nitin Life sciences Limited India- nhà cung cấp, đại diện cho công ty Elegant Drugs Pvt, Ltd India- nhà sản xuất. Lĩnh vực hoạt động: cung cấp thành phẩm tân dược, nguyên liệu làm thuốc, thuốc có nguồn gốc từ dược liệu. Lý do: sản xuất, kinh doanh thuốc viên nén fecimfort (cefixime tablets USP 200 mg), SĐK VN – 8038-09, lô VN9120, HD: 16/3/2016 không đạt yêu cầu chất lượng mức độ 3 theo qui định của pháp luật. Mức phạt tiền là 30.000.000đồng (Ba mươi triệu đồng).

Công ty Arbo Pharmaceuticals Limited India (nhà cung cấp) đại diện cho Công ty Health care Formulations Pvt., Ltd (nhà sản xuất). Lĩnh vực hoạt động: cung cấp thành phẩm tân dược, nguyên liệu làm thuốc, thuốc có nguồn gốc từ dược liệu. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính là không báo cáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi có thay đổi nhỏ trong sản xuất thuốc viên nén bao phim meghapod 200 (cefpodoxim proxetil 200mg), SĐK VN-11824-11, lô 62003 theo qui định của pháp luật; Sản xuất, kinh doanh thuốc viên nén bao phim meghapod 200 (cefpodoxim proxetil 200mg), SĐK VN-11824-11, lô 62003, NSX 20/3/2015, HD: 19/3/2017 không đạt yêu cầu chất lượng mức độ 3 theo qui định của pháp luật. Tổng mức phạt tiền là 60.000.000đồng (Sáu mươi triệu đồng).

Công ty TNHH Một thành viên thương mại Saerom: Lĩnh vực hoạt động kinh doanh mỹ phẩm, do kinh doanh mỹ phẩm có nhãn ghi không đầy đủ nội dung theo qui định của pháp luật (sản phẩm Urban Hard Wax và sản phẩm Style Up Matt Wax). Mức phạt là 30.000.000đồng (ba mươi triệu đồng).

Công ty TNHH thương mại sản xuất hương liệu Thanh Xuân: Lĩnh vực hoạt động: sản xuất mỹ phẩm. Lý do sản xuất mỹ phẩm không thực hiện đúng nguyên tắc, tiêu chuẩn cơ bản về “Thực hành tốt sản xuất mỹ phhẩm” của Hiệp hội các nước Đông Nam Á (CGMP- ASEAN). Mức phạt tiền là 60.000.000đồng (Sáu mươi triệu đồng).

CD

 

 

 

 


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH