phản ứng sau tiêm vaccine

Tại sao phản ứng với vaccine mỗi người lại khác nhau?

Tại sao phản ứng với vaccine mỗi người lại khác nhau?

Vaccine - 10/11/2022 08:38

SKĐS - Phát hiện từ một phân tích tổng hợp mới được công bố đã giải thích tại sao hệ thống miễn dịch của một số người phản ứng khác nhau với tiêm chủng, có thể có ý nghĩa toàn cầu đối với việc phát triển và sử dụng vaccine.