phân tuyến điều trị

'Số hoá' giấy chuyển tuyến khám chữa bệnh thế nào?

'Số hoá' giấy chuyển tuyến khám chữa bệnh thế nào?

Y tế - 08/12/2023 08:12

SKĐS - Bộ Y tế đang xúc tiến phối hợp với đơn vị chức năng của Bộ Công an để có thể áp dụng các giấy chuyển viện, giấy hẹn khám lại vào hệ thống phần mềm bảo hiểm xã hội (VssID) và app VNeID của Bộ Công an nhằm 'số hoá' giấy chuyển tuyến.