phân loại rác

Không phân loại rác bị xử phạt, người dân, tổ dân phố cùng ngỡ ngàng

Không phân loại rác bị xử phạt, người dân, tổ dân phố cùng ngỡ ngàng

Xã hội - 20/07/2022 07:43

Ngày 25/8, tức chỉ còn hơn 1 tháng nữa quy định phạt tiền với người không phân loại rác tại nguồn sẽ được thực hiện, nhưng theo ghi nhận, gần như tất cả người dân được hỏi đều nói không được tuyên truyền, hướng dẫn.