Hà Nội

Phần Lan

Góc khuất showbiz thế giới: Tình yêu khác lạ của Tove Jansson, tác giả biểu tượng văn hóa Phần Lan

Góc khuất showbiz thế giới: Tình yêu khác lạ của Tove Jansson, tác giả biểu tượng văn hóa Phần Lan

Văn hóa – Giải trí - 17/08/2021 11:00

SKĐS - Với gần chục đầu sách về Mumi, con vật hư cấu xấu xí có gương mặt gần giống hà mã, nhưng tốt bụng và đặc biệt vui tính tiêu thụ trên 40 triệu bản với gần 50 ngôn ngữ khác nhau, nữ nhà văn kiêm họa sĩ tài hoa Tove Jansson được tôn vinh như tác giả biểu tượng văn hóa Phần Lan.