DÒNG SỰ KIỆN

Đường dây nóng:

1900 90 95 duongdaynongyte@gmail.com
0942592738 bandientuskds@gmail.com
Phấn đấu đạt 78% dân số tham gia BHYT năm 2016
Nguyễn Hoàng - 19:08 19/02/2016 GMT+7
Suckhoedoisong.vn - Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã ban hành Chương trình hành động nhằm triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ...

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã ban hành Chương trình hành động nhằm triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016...

Theo đó, BHXH đề ra chỉ tiêu chủ yếu năm 2016 là hoàn thành các chỉ tiêu dự toán được Thủ tướng Chính phủ giao; phấn đấu đạt trên 25% lực lượng lao động tham gia BHXH và 78% dân số tham gia bảo hiểm y tế (BHYT); đến hết năm 2016, rút ngắn thời gian hoàn thành thủ tục kê khai tham gia và hưởng các chế độ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp đối với các đơn vị và doanh nghiệp xuống còn 45 giờ/năm.

Để đạt được các chỉ tiêu chủ yếu năm 2016, BHXH Việt Nam đã đưa ra các nhiệm vụ và giải pháp sau:

Thứ nhất, BHXH các tỉnh, thành phố, các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành ở TW và địa phương đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020; Quyết định số 538/QĐ-TTg ngày 29/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020; Quyết định số 1584/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2015-2020.

Tập trung phát triển đối tượng tham gia BHYT.

Thứ hai, triển khai thực hiện có hiệu quả Luật BHYT, Luật BHXH. Trong đó, tập trung nghiên cứu, tham gia với các bộ, ngành để sửa đổi, bổ sung, ban hành kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật về chính sách BHXH, BHYT cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn; thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa ngành y tế và BHXH Việt Nam. Tổ chức giao ban định kỳ hàng quý để kịp thời xử lý vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách BHYT; phối hợp với Bộ Y tế đẩy nhanh tiến độ thực hiện tin học hóa trong khám bệnh, chữa bệnh BHYT theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện liên thông dữ liệu KCB BHYT giữa các cơ sở KCB ở cả 4 tuyến và giám định thanh toán BHYT tự động với cơ quan quản lý y tế, cơ quan BHXH trên mạng điện tử toàn quốc; xây dựng đồng bộ hệ thống văn bản thực hiện, văn bản quản lý trong ngành đảm bảo phù hợp với Luật BHXH, Luật BHYT, từ công tác thu, cấp sổ, thẻ, giải quyết chế độ chính sách, tài chính kế toán, dược - vật tư y tế...

Thứ ba, tiếp tục phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT theo luật định, thực hiện thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, giảm nợ đọng.

Thứ tư, tăng cường quản lý công tác chi trả các chế độ BHXH, BHYT.

Thứ năm, nâng cao chất lượng công tác giám định, giám sát chặt chẽ việc thanh toán chi phí KCB BHYT; tăng cường quản lý lĩnh vực dược và vật tư y tế trong KCB BHYT; đảm bảo quyền lợi của người tham gia và hạn chế tình trạng bội chi quỹ BHYT.

Thứ sáu, quản lý tài chính chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính.

Thứ bảy, đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính.

Thứ tám, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện Luật BHXH, Luật BHYT tại các đơn vị sử dụng lao động và các cơ sở KCB; kiểm tra việc thực hiện các quy định, quy trình nghiệp vụ của ngành tại các đơn vị trong ngành, kiên quyết xử lý những hành vi vi phạm.

Thứ chín, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền. Trong đó, nâng cao hiệu quả phối hợp với các Bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết, chính sách pháp luật về BHXH, BHYT đến cán bộ và nhân dân trên phạm vi cả nước; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông để tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT và các hoạt động của ngành BHXH; Báo BHXH, tạp chí BHXH và Trang tin điện tử BHXH duy trì các chuyên trang, chuyên mục và nâng cao chất lượng tuyên truyền, phản ánh kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ; BHXH các tỉnh chú trọng đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền...

Thứ mười, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), tin học hóa toàn diện trong việc thực hiện BHXH, BHYT, BH thất nghiệp nhằm công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan BHXH trên môi trường mạng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Mười một, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng.

Mười hai, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, tăng cường hội nhập quốc tế, góp phần phát triển an sinh xã hội trong khu vực.

Nhằm triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình hành động, BHXH Việt Nam yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, Giám đốc BHXH các tỉnh khẩn trương xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện ngay trong tháng 1/2016, trong đó xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu theo kế hoạch được giao để cho biện pháp chủ động quản lý, điều hành; thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện chương trình công tác đã đề ra...; chủ động xây dựng và triển khai chương trình công tác liên ngành với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế và các ngành, cơ quan liên quan để tổ chức thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2016. Đồng thời, phát động phong trào thi đua thường xuyên với chủ đề: “Đoàn kết, năng động, sáng tạo, quyết tâm thi đua hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2016” và các phong trào thi đua khác theo đợt, theo chuyên đề năm 2016 với nội dung, mục tiêu thiết thực, cụ thể, gắn với việc thực hiện tốt Luật BHXH, Luật BHYT và các nhiệm vụ trọng tâm của ngành.

Nguyễn Hoàng

Tin liên quan
Tin chân bài
Bình luận
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem thêm