Hà Nội

Phấn đấu 80% vị thành niên, thanh niên có hiểu biết về những nội dung cơ bản trong chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục

18-11-2021 10:07 AM | Xã hội

SKĐS - Mục tiêu 5 năm tới giảm tỷ lệ mang thai ở tuổi vị thành niên trên tổng số phụ nữ mang thai giảm từ 2,4% (năm 2020) xuống còn 1,8% (năm 2025). Tỷ suất sinh ở vị thành niên giảm từ 23 ca sinh/1.000 phụ nữ (năm 2020) xuống còn 18 ca sinh/1.000 phụ nữ (năm 2025).

Vị thành niên và bệnh lây truyền qua đường tình dụcVị thành niên và bệnh lây truyền qua đường tình dục

SKĐS - Bệnh lây truyền qua đường tình dục (LTQĐTD) ở tuổi vị thành niên là vấn đề đáng lo ngại.

Chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục cho vị thành niên, thanh niên tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021-2025 với mục tiêu cải thiện tình trạng sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục của vị thành niên, thanh niên tỉnh Lâm Đồng, góp phần chăm sóc vị thành niên, thanh niên trở thành một lực lượng lao động khỏe mạnh, phát huy hết tiềm năng để đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của đất nước, hướng tới đạt được các mục tiêu phát triển bền vững.

Theo kế hoạch thực hiện chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục cho vị thành niên, thanh niên tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021-2025 của Sở Y tế Lâm Đồng xác định các mục tiêu cụ thể: Truyền thông vận động các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể nhằm tạo môi trường thuận lợi cho chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục của vị thành niên, thanh niên trên địa bàn tỉnh. Rrà soát, bổ sung, cập nhật các chủ trương, chính sách, hướng dẫn chuyên môn liên quan đến chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục của vị thành niên, thanh niên. 

Phấn đấu có 80% vị thành niên, thanh niên có hiểu biết về những nội dung cơ bản trong chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục - Ảnh 2.

Cán bộ y tế tư vấn về chăm sóc sức khỏe cho các bà mẹ trẻ tại Trạm Y tế Đinh Lạc (Di Linh)

Tiếp tục nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục của vị thành niên, thanh niên và các đối tượng liên quan (cha mẹ, thầy cô, cán bộ đoàn thanh niên...) thông qua các hoạt động truyền thông, giáo dục và tư vấn phù hợp với đặc thù của các đối tượng, ưu tiên trong trường học, khu công nghiệp, khu chế xuất và một số nhóm đối tượng thiệt thòi.

Phấn đấu có 80% vị thành niên, thanh niên có hiểu biết về những nội dung cơ bản trong chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục như: tình dục an toàn, các biện pháp tránh thai, hậu quả của mang thai ngoài ý muốn và phá thai không an toàn, phòng chống các bệnh nhiễm khuẩn đường sinh sản, bệnh lây truyền qua đường tình dục. 80% các thầy cô giáo, cha mẹ được cung cấp thông tin về chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục của vị thành niên, thanh niên. 80% thanh niên trẻ là người lao động trong các khu công nghiệp, khu chế xuất có hiểu biết về các chế độ, chính sách của Nhà nước liên quan đến công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục (như BHXH, BHYT trong chăm sóc thai sản, biện pháp tránh thai, thông tin về các cơ sở cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục...). 80% vị thành niên, thanh niên được cung cấp địa chỉ và biết các cơ sở cung cấp dịch vụ có chất lượng về chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục; 50% thanh niên lứa tuổi 15-24 tuổi có hành vi tình dục an toàn.

Tăng cường tiếp cận và nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục thân thiện cho vị thành niên, thanh niên. Cụ thể, 90% cơ sở chăm sóc sức khỏe sinh sản tại tất cả các tuyến y tế thực hiện thông tin, giáo dục, truyền thông, tư vấn về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục cho vị thành niên, thanh niên. 90% cơ sở chăm sóc sức khỏe sinh sản tuyến tỉnh có cán bộ được đào tạo về cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục thân thiện cho vị thành niên, thanh niên. 50% cơ sở chăm sóc sức khỏe sinh sản tuyến tỉnh cung cấp thông tin, tư vấn sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục cho vị thành niên, thanh niên; tư vấn và khám sức khỏe trước khi mang thai cho vị thành niên, thanh niên; 80% nhu cầu về các biện pháp tránh thai hiện đại ở phụ nữ độ tuổi 15-24 tuổi được đáp ứng.

Mục tiêu 5 năm tới giảm tỷ lệ mang thai ở tuổi vị thành niên trên tổng số phụ nữ mang thai giảm từ 2,4% (năm 2020) xuống còn 1,8% (năm 2025). Tỷ suất sinh ở vị thành niên giảm từ 23 ca sinh/1.000 phụ nữ (năm 2020) xuống còn 18 ca sinh/1.000 phụ nữ (năm 2025). Tỷ lệ phá thai ở vị thành niên trên tổng số phụ nữ phá thai giảm từ 1,45% (năm 2020) xuống còn 1% (năm 2025).

Theo Sở Y tế Lâm Đồng, các giải pháp và nhiệm vụ trọng tâm nhằm thực hiện đạt mục tiêu chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục cho vị thành niên, thanh niên giai đoạn 2021-2025 gồm: Tăng cường truyền thông vận động chính sách và truyền thông thay đổi hành vi; Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách có liên quan đến chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục cho vị thành niên, thanh niên. Đảm bảo tài chính, đổi mới phương thức chi trả nhằm tăng khả năng tiếp cận và chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục cho vị thành niên, thanh niên. Đảm bảo nguồn nhân lực chuyên ngành và nâng cao năng lực chuyên môn sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục của vị thành niên, thanh niên cho y tế các tuyến. Đảm bảo về cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc thiết yếu, khoa học, công nghệ. Nâng cao tính sẵn có và chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục cho vị thành niên, thanh niên. Ứng dụng công nghệ thông tin và cải thiện chất lượng báo cáo thống kê y tế.


An Nhiên
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH