Phân biệt COVID-19 và nhiễm virus Hanta

Phân biệt COVID-19 và nhiễm virus Hanta

Phân biệt COVID-19 và nhiễm virus Hanta

Thông tin dược học - 23/11/2020 21:07

SKĐS - Virus Hanta là một họ virus lây truyền trong không khí qua phân của động vật gặm nhấm. Việc nhiễm virus Hanta có thể gây ra các bệnh khác nhau. Các triệu chứng COVID-19 và virus Hanta có thể giống nhau. Vậy làm thế nào để phân biệt?