Hà Nội

Phạm Lương Sơn

Công tác tổ chức, thực hiện chính sách BHYT đạt được những kết quả ấn tượng

Công tác tổ chức, thực hiện chính sách BHYT đạt được những kết quả ấn tượng

Thời sự - 01/07/2020 08:38

SKĐS - BHXH Việt Nam, với trách nhiệm là cơ quan tổ chức thực hiện chính sách BHYT đã nỗ lực không ngừng để việc thực thi pháp luật BHYT hiệu quả nhất, mọi người dân sớm được hưởng quyền an sinh về BHYT.