Hà Nội

“Phải chú trọng đào tạo nguồn nhân lực công tác xã hội trong ngành y tế”

12-01-2021 11:06 AM | Y tế

SKĐS - Vào ngày 18/12/2020, Bộ Y tế đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm triển khai Đề án phát triển nghề công tác xã hội trong ngành y tế giai đoạn 2011-2020 tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP. Hồ Chí Minh. Tại Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Trường Sơn (Thứ trưởng Bộ Y tế) đã đưa ra một số định hướng để hoạt động công tác xã hội trong y tế được chuyên nghiệp hóa trong giai đoạn tới, đặc biệt nhấn mạnh đào tạo nguồn nhân lực công tác xã hội trong ngành y tế.

Tập thể Bộ môn Công tác xã hội và TS. Phạm Tiến Nam nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Tập thể Bộ môn Công tác xã hội và TS. Phạm Tiến Nam nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Theo kết quả khảo sát của Trường đại học Y tế công cộng năm 2019 trên 503 bệnh viện cho thấy: hiện nay trên cả nước có 975 nhân viên chuyên trách công tác xã hội, 1.935 nhân viên kiêm nhiệm công tác xã hội, và 3.925 cộng tác viên công tác xã hội. Như vậy, số lượng nhân viên chuyên trách công tác xã hội tại các bệnh viện Việt Nam còn khá khiêm tốn so với tiêu chuẩn quốc tế. Đặc biệt, bệnh viện tuyến quận/huyện có tỷ lệ nhân viên kiêm nhiệm công tác xã hội còn khá cao. Bên cạnh đó, đa số nguồn nhân lực công tác xã hội trong bệnh viện được đào tạo từ khối ngành khoa học sức khỏe, một tỷ lệ rất nhỏ cán bộ/nhân viên được đào tạo từ chuyên ngành công tác xã hội. Một số bệnh viện tại các tuyến chưa có điều kiện để tổ chức các khóa đào tạo tập huấn nghiệp vụ công tác xã hội trong bệnh viện cho người làm công tác xã hội. Điều này, đã ảnh hưởng phần nào đến việc triển khai các nhiệm vụ công tác xã hội trong bệnh viện theo Thông tư số 43/2015/TT-BYT, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh của bệnh viện.

Đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết 10 năm triển khai Đề án phát triển Nghề công tác xã hội trong ngành y tế tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.Hồ Chí Minh

Trường đại học Y tế công cộng là đơn vị đầu tiên và duy nhất trong hệ thống ngành y tế tại Việt Nam đào tạo mã ngành cử nhân công tác xã hội định hướng trong bệnh viện. Mục tiêu của chương trình là đào tạo những cử nhân công tác xã hội có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt; có kiến thức cơ bản về y học, công tác xã hội, công tác xã hội trong bệnh viện để góp phần bảo đảm quyền con người và tính công bằng trong xã hội. Ngoài cơ hội việc làm chính trong bệnh viện, sinh viên còn có khả năng làm việc trong lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội; các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội; trường học; viện nghiên cứu; và các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế.

Bên cạnh đó, Trường đại học Y tế công cộng cũng là đầu mối được Bộ Y tế giao nhiệm vụ đào tạo các khóa ngắn hạn công tác xã hội trong bệnh viện. Tại Hội nghị tổng kết 10 năm triển khai Đề án phát triển nghề công tác xã hội trong ngành y tế giai đoạn 2011-2020, PGS.TS. Nguyễn Thanh Hà (Phó hiệu trưởng Nhà trường) và TS. Phạm Tiến Nam (Trưởng Bộ môn Công tác xã hội) đã giới thiệu và xin ý kiến các đại biểu tham dự về chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cơ bản công tác xã hội trong bệnh viện (Dành cho nhân viên công tác xã hội trong bệnh viện) và 04 chuyên đề/tài liệu biên soạn. Chương trình được thiết kế nhằm cung cấp cho nhân viên công tác xã hội các kiến thức cơ bản về công tác xã hội trong bệnh viện, các phương pháp công tác xã hội trong bệnh viện, các kỹ năng và quy trình của công tác xã hội trong bệnh viện. Chương trình chú trọng đào tạo thực tế, trong đó, thực hành chiếm 70%, lý thuyết 30%.

PGS.TS. Nguyễn Thanh Hà (Phó Hiệu trưởng Nhà trường) giới thiệu Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cơ bản công tác xã hội trong bệnh viện (Dành cho nhân viên công tác xã hội trong bệnh viện)

Tóm lại, việc đào tạo nguồn nhân lực công tác xã hội trong ngành y tế (đào tạo cử nhân chính quy và các khóa đào tạo ngắn hạn) đóng một vai trò quan trọng trong bối cảnh phát triển Nghề công tác xã hội trong y tế tại Việt Nam hiện nay. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực công tác xã hội trong ngành y tế góp phần giải quyết các vấn đề tâm lý-xã hội của người bệnh, gia đình người bệnh, và nhân viên y tế; hướng tới hiệu quả và công bằng trong xã hội.

Tuyển sinh Cử nhân Công tác xã hội

Hình thức: Đại học chính quy

Mã ngành: 7760101

Khối tuyển sinh: C00 - D01 - D66 - B00


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn