Ông Trần Sỹ Thanh được bầu làm Chủ tịch Hà Nội

Ông Trần Sỹ Thanh là Trưởng ban Chỉ đạo TP. Hà Nội về phòng, chống dịch COVID-19

Ông Trần Sỹ Thanh là Trưởng ban Chỉ đạo TP. Hà Nội về phòng, chống dịch COVID-19

Thời sự - 30/08/2022 11:01

SKĐS - Tại Quyết định số 3072/QĐ-UBND, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh là Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19.