ống dẫn sữa

U nhú trong ống dẫn sữa có nguy hiểm?

U nhú trong ống dẫn sữa có nguy hiểm?

Đời sống - 07/05/2019 15:11

SKĐS - Cháu năm nay 28 tuổi, đã cai sữa bé được 3 năm nhưng thỉnh thoảng vắt vẫn ra dịch trong. Đi khám siêu âm và chụp Xquang vú và ống dẫn sữa...