Hà Nội

Ông Chu Ngọc Anh giữ chức Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của TP Hà Nội

08-05-2021 6:21 AM | Thời sự

SKĐS - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Hà Nội. Theo đó, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh giữ chức vụ Trưởng ban; Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chử Xuân Dũng giữ chức Phó Trưởng ban Thường trực.

Quyết định của UBND TP.Hà Nội số 2025/QĐ-UBND ngày 6.5.2021 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Hà Nội nêu rõ, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh giữ chức vụ Trưởng ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Hà Nội;

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng sẽ giữ chức Phó Trưởng ban Thường trực Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Hà Nội; Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà giữ chức vụ Phó Trưởng ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Hà Nội.

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo thành phố còn có 39 ủy viên là lãnh đạo các sở, ban, ngành thuộc thành phố. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Ông Chu Ngọc Anh đi kiểm tra công tác phòng dịch COVID-19 trên địa bàn Hà Nội.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Hà Nội có nhiệm vụ tham mưu giúp UBND thành phố triển khai các nhiệm vụ liên quan tới công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế, Thành ủy Hà Nội.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Hà Nội cũng xây dựng kế hoạch, tổ chức chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đồng thời, đề xuất với UBND thành phố bảo đảm kinh phí, thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại Hà Nội.

 


Thanh Loan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn