Olanzapin

Olanzapin là thuốc trị mất ngủ hay thuốc tâm thần?

Olanzapin là thuốc trị mất ngủ hay thuốc tâm thần?

Phòng mạch online - 06/07/2019 19:00

SKĐS - Tôi bị mất ngủ, qua tìm hiểu được biết olanzapin có thể trị mất ngủ nhưng lại có thông tin đây là một loại thuốc để điều trị tâm thần phân liệt.