ô nhiễm sông suối

Nỗi buồn sông Quán Trường

Nỗi buồn sông Quán Trường

Xã hội - 23/04/2021 10:08

SKĐS - Sông Quán Trường (Nha Trang, Khánh Hoa) bao bọc, cung cấp nước tưới, phục vụ đời sống, sản xuất của hàng vạn người dân ở Khánh Hòa. Nhưng hiện nay nước từ sông đang bốc lên mùi hôi thối, ô nhiễm nghiêm trọng.