nước khoáng thiên nhiên Đảnh Thạnh

Nước khoáng Đảnh Thạnh - Vikoda ra mắt bộ nhận diện mới

Nước khoáng Đảnh Thạnh - Vikoda ra mắt bộ nhận diện mới

Doanh nghiệp - 04/01/2022 16:18

SKĐS - Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa (Vikoda) thuộc Tập đoàn F.I.T vừa tổ chức Lễ công bố bộ nhận diện thương hiệu nước khoáng kiềm thiên nhiên Đảnh Thạnh – Vikoda.