nữ tiến sĩ

Nữ tiến sĩ với nghiên cứu hỗ trợ ung bướu được cấp Bằng độc quyền sáng chế

Nữ tiến sĩ với nghiên cứu hỗ trợ ung bướu được cấp Bằng độc quyền sáng chế

Y tế - 21/09/2022 14:59

"Đây là vinh dự cũng là trách nhiệm nặng nề, để tôi cùng các cộng sự không ngừng nỗ lực hoàn thiện sản phẩm của mình, đưa các thành tựu nghiên cứu khoa học vào thực tiễn chăm sóc sức khỏe cộng đồng".