Nữ hoàng Elizabeth

Công bố giấy chứng tử của Nữ hoàng Anh Elizabeth II

Công bố giấy chứng tử của Nữ hoàng Anh Elizabeth II

Quốc tế - 30/09/2022 14:25

SKĐS - Giấy chứng tử cho thấy, Nữ hoàng Anh Elizabeth II qua đời vì tuổi già. Văn bản trên có chữ ký của Công chúa Anne, con gái của Nữ hoàng.