NSND Hồng Vân

NSND Hồng Vân vui sướng khi lên chức bà ngoại

NSND Hồng Vân vui sướng khi lên chức bà ngoại

Văn hóa – Giải trí - 15/02/2022 14:26

SKĐS - NSND Hồng Vân sinh năm 1966 tại Hà Nội, quê nội là vùng đất quan họ Bắc Ninh.